Raiffeisen Centrobank na prvý pohľad

Raiffeisen Centrobank AG bola založená vo Viedni v roku 1973 ako Centro Internationale Handelsbank AG. Koncom roka 2001 sa banka stala súčasťou koncernu Raiffeisen a pri tejto príležitosti bola premenovaná na Raiffeisen Centrobank AG. V posledných rokoch sa banke podarilo získať si poprednú pozíciu ako investičná banka. Poskytuje celé spektrum služieb a produktov, súvisiacich s akciami, derivátmi a transakciami s vlastným kapitálom – tak burzových ako aj mimoburzových - a patrí k priekopníkom a lídrom na trhu v oblasti štruktúrovaných produktov.

Banka v záujme kvalitnej a komplexnej starostlivosti o klienta dbá o solídny a udržateľný rozvoj svojich oblastí podnikania, tak v Rakúsku ako aj v krajinách strednej a východnej Európy a Turecku, ktoré patria do jej kľúčového trhu. Na základe svojich dlhoročných skúseností špičkovej investičnej spoločnosti sa Raiffeisen Centrobank snaží o neustále posilňovanie svojej pozície na trhu prinášaním inovatívnych impulzov.